Russian English German

Котята помёт "F" от 16.04.2022

 

имя

пол 

окрас

статус

RU*Poglazov’s Fialka

кошка

a

свободна в разведение или в любимицы 

RU*Poglazov’s Frant

кот

w 63

свободен в разведение или в любимцы

RU*Poglazov’s Fenix

кот

w 63

свободен в разведение или в любимцы

RU*Poglazov’s Fiksa

кошка

 w 62

свободна в любимицы или в разведение

RU*Poglazov's Flamingo

кот

 w 61

свободен

RU*Poglazov's Fon Baron кот  n 25

свободен

RU* Poglazov's Fata кошка w 62

свободна

 
 
Poglazov's Fialka
 
Poglazov's Frant
 
Poglazov's Fenix
 
 
Poglazov's Fiksa
 
Poglazov's Flamingo
 
Poglazov's Fon Baron
Poglazov's Fata