Russian English German

Котята помёт "Z" от 16.03.2022

имя

пол 

окрас

статус

RU*Poglazov’s Zevs

кот

a 25

свободен в разведение или в любимцы

RU*Poglazov’s Zubr

кот

a 25 09

свободена в разведение или в любимицы

RU*Poglazov’s Zil

кот

a 25 09

свободен в разведение или в любимицы

RU*Poglazov's Zveroboi

кот

as 22 09

свободен

 RU* Poglazov's Zmei  кот a 25 09  свободен

 

 

Poglazov's Zevs

 

Poglazov's Zubr

 

Poglazov's Zil

 

Poglazov's Zveroboi

 

Poglazov's Zmei